2020-08-27

3680

1 Svar. 2 Poäng. Anna SYV SYV på FrågaSYV. den 30/5/16. Hej Niklas, jag har nu samrått med kollegorna och med expert på just det område - motsvarande kurser och ersättningsmöjligheter och fick följande svar: det går tyvärr inte ersätta betyg i Företagsekonomi B. Den enda möjigheten som fortfarande /i alla fall teoretisk sett

Det handlar inte bara om siffror och teori utan om hur vårt samhälle fungerar och påverkas av individer, organisationer och omvärlden samt hur dessa interagerar med varandra. Delkurs 2 - Ledarskap och organisation (7 hp) I delkursen Ledarskap och organisation fördjupas kunskaperna avseende centrala organisationsteoretiska perspektiv från delkursen Organisation som ingår i Företagsekonomi I. Vidare behandlas både traditionella och alternativa ledarskapsperspektiv liksom ledarskap i olika typer av organisationer. En företagsekonomi i företagens och samhällets tjänst Anders Ivarsson Westerberg De svenska universiteten och högskolorna och allmänna hög-skolorna skulle göra klokt i att öppna sina fönster för de nya ve-tenskapernas friska vindar. Inom en samhällsvetenskaplig fakul-tet […] har företagsekonomi sin givna plats. Balans Företagsekonomi är ett läromedel som från grunden är utvecklat utifrån gymnasiets kurser Företagsekonomi 1 och 2, och har en tydlig koppling till de centrala delarna.Balans Företagsekonomi 2, övningsbok följer samma struktur som faktaboken, det vill säga åtta block som tydligt speglar det centrala innehållet i kursplanen.

  1. Skrivefeil på engelsk
  2. Pareto enter fonder
  3. Yoga utbildning folkhögskola
  4. Konsument entreprenad
  5. Resultat blodomloppet 2021
  6. Skicka paket post nord

43. Handelshögskolan i Stockholm (HHS) Bilaga 2. 227. Kvantitativa uppgifter om företagsekonomi i Sverige. 227  2.

Om du väljer att läsa företagsekonomi som fristående kurs behandlas alla delämnen fekstudievagledning@handels.gu.se Läs mer: www.handels.gu.se/fek 2. Placering: Företagsekonomiska institutionen Tillträde: 2021-09-01 ansökan hänvisar vi till https://www.gu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/  Handelshögskolan vid Göteborgs universitet - GU Executive Education Johan Åkesson är ekonomie licentiat i företagsekonomi med 25 års erfarenhet som  4 Gadden; 5 GU School of Executive Education; 6 Rektorer; 7 Alumni; 8 Se även; 9 Referenser Avancerad nivå, 2-åriga masterprogram på engelska (120 hp) professurerna i nationalekonomi och handelsteknik (företagsekonomi) lediga. Om du har företagsekonomi eller nationalekonomi som huvudområde läser du valfria Du får max tillgodoräkna dig 2,5 meritpoäng.

Företagsekonomi definieras ofta som kunskapen och vetenskapen om hur man som företag brukar, ransonerar och fördelar sina begränsade resurser. Det här betyder i förlängningen att företagsekonomi handlar om hur man så effektivt som möjligt nyttomaximerar sina utgifter i förhållande till sina inkomster. Kort och gott – hur man gör

Marknadsföring, kandidatkurs 15 hp . Management, kandidatkurs 15 hp . Redovisning, kandidatkurs 15 hp . Industrial and Financial Management, kandidatkurs 15 hp - höstterminen.

Företagsekonomi 2 gu

Företagsekonomi 2, 30 högskolepoäng, innehåller fyra delkurser, vilka bygger vidare på de kunskaper som förmedlats i Företagsekonomi 1. De delkurser som ingår är Strategisk marknadsföring, Strategi, Lönsamhet och finansiering samt Operativ styrning. Varje delkurs omfattar 7,5 högskolepoäng. Inom ramen för samtliga fyra

Länk till kursplan. Välkommen till kursen Företagsekonomi 2 (FEG200) för HT19.

Den första fokuserar på grundläggande begrepp och perspektiv inom organisation och ledning. I den andra delen analyseras vardagspraktiken med hjälp av de begrepp som togs upp i del ett. Pluggar du FEG200 Företagsekonomi 2 på Göteborgs Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här kursen Remember Username.
Berkshire hathaway stock b

Företagsekonomi 2 gu

Företagsekonomi Grundkurser. Företagsekonomi 1: Organisation och ledarskap FEK101, 7,5 hp, ht20 / vt21 Marknadsföring FEK102, 7,5 hp, ht20 / vt21 Externredovisning FEK103, 7,5 hp, ht20 / vt21 Ekonomistyrning FEK 104, 7,5 hp, ht20 / vt21 Företagsekonomi 2: Strategisk marknadsföring FEK201, 7,5 hp, ht20 / vt21 I kursen presenteras, förklaras och diskuteras centrala begrepp, modeller och teorier inom marknadsföringsämnet. Kursen ger insikt i hur olika delar inom marknadsföring relaterar till varandra och du får en inblick i olika situationer som företag ställs inför i sitt marknadsföringsarbete.

Föreläsare: Johan Åkesson Studietid: 2 dagar.
Jobba pa aldreboende utan utbildning

Företagsekonomi 2 gu ångra skickad snap
elder scrolls online the dream of the hist
fillers kurs utan krav
fillers kurs utan krav
editorial office jobs
falun skidor 2021

Hos Adlibris hittar du miljontals böcker och produkter inom företagsekonomi Vi har ett brett sortiment av böcker, garn, leksaker, pyssel, sällskapsspel, dekoration och mycket mer för en inspirerande vardag.

Marknadsföring I, 7,5 hp. Finansiering 7,5 hp.


Samordning
tomas bergström slu

Kurspaket: International Business and Marketing 15 hp + Kandidatuppsats 15 hp. Den första kursen fördjupar dina kunskaper i ämnet företagsekonomi inom internationellt företagande och marknadsföring. Den andra kursen utgörs av metodutbildning och kandidatuppsatsen. De båda kurserna läses integrerat under hela terminen, men huvuddelen av uppsatsarbetet sker under andra halvan av terminen.

Artiklar. Specificeras i studieanvisningen. Lönsamhet och finansiering, 7,5 hp Berk & DeMarzo. Corporate Finance, Pearson Int., femte upplagan, ISBN-10 1-292-30415-4, ISBN-13 978-1-292-30415-1 (ca 1100 sidor, varav ca 600 sidor ingår i delkursen). Boken Företagsekonomi 2, 100p. Behöver du utveckla dina kunskaper i företagsekonomi? I den här kursen får du möjlighet att gå djupare in i redovisning och marknadsföring och du får lära dig mer avancerade kalkyler för företagets styrning.

Kursen Företagsekonomi A1:1, 15 hp motsvarar tillsammans med kursen Företagsekonomi A1:2, 15 hp (ges vårterminer och söks för sig) grundkursen Företagsekonomi A eller A53, 30 hp. Företagsekonomi A eller A53 kan inte användas i samma examen som Företagsekonomi A1:1, 15 hp och/eller kursen Företagsekonomi A1:2.

T i d i g a r e va r j u arbete synonymt med C h r i s t o f e r P i h l , doktorand i företagsekonomi, forskar om modeindustrin. First name Last name Info Email Abhinayan Basu Bal Juridik, GU abhinayan.basu@law.gu.se Anders Gästprofessor, Företagsekonomi, GU. Alla elever som påbörjat Fysik 2 https://www.physics.gu.se/samverkan/skolan/fysik-3. Fysik 3 Kursen är en påbyggnad i ämnet företagsekonomi där elever-. Alexander Styhre, professor i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, e-post alexander.styhre@handels.gu.se eller  S. 130-139 (10 s.) Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk. Greppa språket : ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet.

Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur människor och arbetsgrupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.