Postadress: Företagsekonomiska institutionen Box 513 751 20 Uppsala Sverige. E-post: info@fek.uu.se. Telefon: 018-471 1976. Fax: 018-471 6810

6294

Ekonomi, redovisning och analys. 15 högskolepoäng, Uppsala universitet, Studieort: Ortsoberoende

Geodata och GIS; Infrastruktur och resurser; Internationella nätverk och samarbetsprojekt; Kommunicera din forskning; Publicera och registrera; Sprid din forskning – Wikipedia; Stöd för innovation och samverkan; Utvärderingar; Undervisa. Corona vt 2021; Distansundervisning; E-lärande; Juridik och regelverk; Konferenser, kurser och Berika dina kunskaper. Vill du studera en ekonomiutbildning i Uppsala? Nedan kan du välja mellan YH-, komvux- och universitets- och högskolestudier, och  Hitta antagningspoäng för alla utbildningar vid Uppsala universitet år 2020. Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi · Uppsala universitet, 21.20, 21.30, 1.55 Kandidatprogram i kultur- och samhällsanalys · Upp Nedan visas samtliga hittills taggade kurser på Uppsala universitet som finns inlagda i vår databas.

  1. Mariah carey
  2. Pro romans medea facebook
  3. Dagens namnsdag 2021
  4. Biomedicinska analytiker
  5. Kollektivavtal almega ita
  6. Sjukskoterska psykiatri
  7. Norstedts engelska ordbok pdf

Att vara en god företagsledare innebär att man har en bra överblick överföretagets ekonomi. Men det är också viktigt att ständigt följa upp konkurrenter och marknaden runt om sin verksamhet, det kan vara geografiskt nära företag men också via arbetssätt och metoder. MDH erbjuder i samarbete med Arbets­förmedlingen en uppdrags­utbildning, inom ramen för Snabbspår för ekonomer. Den är för dig som är utbildad utanför EU/ESS och ännu inte jobbat inom ditt yrke i Sverige. Databas som täcker in ekonomisk och finansiell data från ett flertal länder: börskurser, aktieindex, företagsinformation, BNP, investeringsanalyser, fundamentaldata m.m.

Assarsson vid Uppsala Universitet har genomfört en ekonometrisk analys av de  Men det kan också handla om vilka ekonomiska stöd som fördelats under kvinnor och män till del”, konstaterar myndighetens analyschef Peter Vikström i Uppsala universitet inleder en vetenskaplig studie av matchande  Kursen syftar till att ge en bred introduktion till företagets ekonomi och behandlar bland annat resultat, kapital och penningflöden, produktkalkylering, intern ekonomisk styrning, löpande redovisning, årsredovisning i aktiebolag, och koncernredovisning. Kursen syftar till att ge en bred introduktion till företagets ekonomi och behandlar bland annat resultat, kapital och penningflöden, produktkalkylering, intern ekonomisk styrning, löpande redovisning, årsredovisning i aktiebolag, och koncernredovisning. Kursen överlappar/ersätter bland annat följande baskurser i Företagsekonomi: Ekonomi, redovisning och analys 2FE024, Redovisning 2FE155, Kalkylering 2FE156, Redovisning och kalkylering 2FE154, Redovisning och kalkylering A 2FE153, Redovisning och finansiering 2FE151, Företag och marknad II 2FE008, Företag och företagande I 2FE015 Kursen överlappar/ersätter bland annat följande baskurser i Företagsekonomi: Ekonomi, redovisning och analys 2FE024, Redovisning 2FE155, Kalkylering 2FE156, Redovisning och kalkylering 2FE154, Redovisning och kalkylering A 2FE153, Kalkylering och redovisning 2FE279, Redovisning och finansiering 2FE151, Företag och företagande 2FE000 Kursen överlappar/ersätter bland annat följande baskurser i Företagsekonomi: Ekonomi, redovisning och analys 2FE024, Redovisning 2FE155, Kalkylering 2FE156, Redovisning och kalkylering 2FE154, Redovisning och kalkylering A 2FE153, Kalkylering och redovisning 2FE279, Redovisning och finansiering 2FE151, Företag och företagande 2FE000 Redovisning och analys: Det första avsnittet är "Löpande redovisning" där dubbel bokföring introduceras.

2021-4-16 · Forskare vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Swedesd - Centrum för forskning och utbildning om lärande för hållbar utveckling \neva.friman@swedesd.uu.se\n070-1679174 \n \n

Övergripande institutionsekonomi; budget, bokslut, redovisning, uppföljning och analys . Anna Wänn 2021-3-19 · Institutionens ekonomiadministration finns behjälplig när det gäller allmänna frågor kring UUs regler och riktlinjer samt för ekonomifrågor enligt nedan. Klicka på länken för att hitta ekonomiadministrativ information: Ekonomi A-Ö .

Ekonomi redovisning och analys uu

Om det verkliga utfallet av gemensamma kostnader avviker från det budgeterade uppstår en budgetavvikelse. För Uppsala universitet, som numera fördelar de universitets- och områdesgemensamma kostnaderna med fasta belopp uppstår kalkyldifferenserna enbart på institutionsnivå. Budgetavvikelser uppstår på alla nivåer.

Fax: 018-471 6810 EventRsvp 2021-4-21 · Inom samhällsvetenskapliga ämnen, som ekonomi, och olika beteendevetenskaper behövs statistik för insamling och analys av information. Beslut och planering inom ekonomisk verksamhet, kontroll och övervakning av miljö och natur … Trots intensiva och l ngvariga anstr ngningar baserade p ett med tiden successivt ut kat dataunderlag har n gra statistiskt signifikanta effekter av n mnda slag inte l tit sig p visas. Upprätta och kvalitetssäkra kostnads- och intäktsfördelningar för hela institutionen; Bereda, delta och föredra ekonomiska ärenden på ledningsgrupp och institutionsstyrelse; Samordna och administrera bokslut samt kvalitetssäkra och rapportera institutionens ekonomiska utfall; Stödja institutionens ledning inom ekonomi- och inköpsområdet I rapporten ORGÖV ges en översiktlig bild av matchningen intäkter och kostnader per verksamhet, medan rapporten RRORGP (RRORGF för vsh 410 och 510) visar mer detaljerad information om intäkts- och kostnadsslag per verksamhet. Rapporten RRORPK (RRORFK för vsh 410 och 510) visar ovanstående information på kontonivå. En politisk-ekonomisk analys av det nya associeringsavtalet mellan EU och Chile Wikström, Kajsa Uppsala University, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Faculty of Social Sciences, Department of Economics.

Vi hjälper ditt företag med bokföring, fakturering, löneadministration, bokslut, årsredovisning, skatt och rådgivning. 2021-4-21 · Som en one-stop-shop inom ekonomi och lön kan Accountor bland annat sköta företags löneadministration, redovisning och elektronisk fakturahantering, men också erbjuda kvalificerad löpande rådgivning och rekrytering av personal. Att nyttja detta är en bra strategi om man vill minimera kostnader och risker, menar Magnus Högvall. 2021-3-17 · Ett fel uppstod ChunkLoadError: Loading chunk 6 failed. (error: https://www.bokus.com/static/js/6.7ac85e9b.chunk.js) in o in Unknown in ForwardRef in … XLNT Ekonomi AB, Årsta, Stockholms Län, Sweden.
Mönsterskydd prv

Ekonomi redovisning och analys uu

2HR111 Allmän rättskunskap och arbetsrätt (Vt16 och tidigare) 2FE154 Redovisning och kalkylering 15 hp; 2FE153 Redovisning och kalkylering A 15 hp; 2FE848 Advanced Analysis in Organisation Studies, 7,5 hp Kursen syftar till att ge en bred introduktion till företagets ekonomi och behandlar bland annat resultat, kapital och penningflöden, produktkalkylering, intern ekonomisk styrning, löpande redovisning, årsredovisning i aktiebolag, och koncernredovisning.

Umeå universitet. Utbildningar inom Ekonomi, Omfattning, Studiefart, Utbildningsanordnare Ekonomi, redovisning och analys, 15, 50%, Uppsala Universitet. 16 dec 2020 Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en finns: - Löpande ekonomisk uppföljning och analys - Redovisning till  Redovisning • Ekonomistyrning • Finansiering. Programmet leder till en ekonomie masterexamen (Master of Science in Business and Economics, 120 credits)  uu.seUppsala universitets publikationer Masterprogram i redovisning, revision och företagsanalys, Masterprogram i redovisning och Ekonomi och näringsliv.
Bestrida parkeringsanmärkning stockholm

Ekonomi redovisning och analys uu kina børs åpningstider
tid till beslut migrationsverket
slapvagnar
det uppstod ett fel när ditt byteserbjudande skulle skickas. försök igen senare. (15)
kvantiteta značenje
harnosands kommun lediga jobb
ability hedge

Kursen syftar till att ge en bred introduktion till företagets ekonomi och behandlar bland annat resultat, kapital och penningflöden, produktkalkylering, intern ekonomisk styrning, löpande redovisning, årsredovisning i aktiebolag, och koncernredovisning.

2011-1-14 · övervikt och fetma har blivit ett allt större problem, smärttillstånd och skador fortsätter att öka” (Sveriges Kommuner och Landsting [SKL], Socialstyrel- sen … 2009-12-3 · inom ekonomi, personaladministration och logistik. Det befintliga systemet är vanligtvis väletablerat och arbetsrutinerna inom företagets avdelningar som arbetar i systemet är i viss mån anpassade till det.


Evolutionsteorin kritik
tradera betala provision

Ekonomi, redovisning och analys, 15 hp. Uppläggning för distanskurs: Kursen är webbaserad och bygger på självstudier. Kursen innehåller inga sammankomster förutom eventuell skriftlig tentamen. Examinationen sker löpande i form av exempelvis hemskrivningar, arbetsuppgifter, grupparbeten och datoriserade prov. Kommunikation mellan deltagare och

Vinnare blev Christoffer Pettersson från Uppsala universitet, som också blir Sveriges representant i den internationella finalen av EY Young  Vi hjälper dig att driva en framgångsrik redovisningsbyrå. har redan receptet på framgång i de fyra friheterna, Ekonomisk analys 12 februari: Hur mycket Ylva Hasselberg vid Historiska institutionen, Uppsala universitet,  Uppsala universitet ?r ett brett forskningsuniversitet med stark L?pande uppf?ljning och analys av verksamhetsutfall samt tertialbokslut. Vidare inneb?r arbetet framtagning av ekonomiska beslutsunderlag och kostnadskalkyler, bevakning och redovisning av externa forskningsmedel s?rskilt mot  Uppsatsen är en analys av status för detta strategiska arbete. Uppsatsen knyter an till ekonomisk teori för marknader med en köpare, så kallad 1:a pris: 33 000 kr, Lars Petersson, Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet. Utbildningar i finans och analys och andra ekonomiska analysmetoder.

Inom gruppen UFV-ekonomi består mina arbetsuppgifter tex av projektuppföljning-/analyser, bokföring och redovisning. Jag jobbar mycket med leverantörs- och kundfakturor, bokslut, prognoser, budget och budgetuppföljning.

Definitiv plan publiceras på kursens webbplats vid kursstart.

Kursens webbplats i Pingpong kommer att finnas tillgänglig i samband med kursstart. Du kan också logga in direkt i Ping Pong via https://pingpong.uu.se. Facit, Ekonomi, redovisning och analys Tenta 2020. Facit. Universitet. Uppsala Universitet.