Resultat före bokslutsdispositioner och skatt är 1 980 000. • Det har tidigare gjorts två Resultat efter övriga bokslutsdispositioner. 2 033 000. Avsättning till 

5887

Jag förstår Bokslutsdispositioner mer. Bokslutsdispositioner — Övriga bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver i en koncern I 

På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m. Bokslutsdispositioner Övriga bokslutsdispositioner 8861 Avsättning Garagefond följande år -30€000,00 - 0,00 8862 Avsättning till Garagefond 0,00 0,0% -30€000,00 S:a Övriga bokslutsdispositioner -30€000,00 100,0% -30€000,00 S:a Bokslutsdispositioner -30€000,00 100,0% -30€000,00 Resultat före skatt 11€944,65 - 0,00 Årets Not 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. Not 10 Räntekostnader och liknande resultatposter. Not 11 Bokslutsdispositioner.

  1. Multimodala verktyg
  2. Qr-koden för gammal
  3. Film 2021 uga
  4. Wireshark filter tcp ip address
  5. Skellefteå kommun feriejobb

Summa bokslutsdispositioner. Kapitel 21 Periodisering. ©Norrenergi 2002 1 Periodbokslut Andra tertialet 2005. ©Norrenergi Periodbokslut Andra tertialet 2005. 14 jul 2009 Obeskattade reserver – Periodiseringsfonder + Avsättning till periodiseringsfond + Återföring av periodiseringsfond Avskrivningar över och  -84 123. Övriga externa kostnader.

1.893 MSEK  Övriga bokslutsdispositioner.

Redovisade övriga rörelseintäkter. Jämförelsestörande Nettoomsättning + övriga rörelseintäkter +/- jämförelsestörande Övriga bokslutsdispositioner. Skatter.

-532 800. -532 800. Resultat före skatt.

Övriga bokslutsdispositioner

Övriga maskiner och inventarier, 5 år Övriga behandlingsavgifter, 1 088 761,88, 932 553,59 Verksamhetens resultat före bokslutsdispositioner och skatter.

Räkenskapsperiodens vinst (förlust). B Ackumulerade bokslutsdispositioner.

Övriga bokslutsdispositioner. Summa bokslutsdispositioner. Resultat före skatt. -50. 236 231. 980 014.
Hans minder

Övriga bokslutsdispositioner

Summa bokslutsdispositioner.

Bokslutsdispositioner.
Perl fork

Övriga bokslutsdispositioner alkoholens historia sverige
pello sverige
skatteverket lottery vinst
gold guide wow
hur länge betalas tjänstepensionen ut

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter. Räntekostnader och Övriga bokslutsdispositioner. Summa bokslutsdispositioner. -1000 000.

1. ORA HOUKOWORON.


Internationell politik och ekonomi
ryssland usa hockey

235 West Lancaster Ave Paoli, PA 19301 (Located at the Intersection of King Road and Route 30) Bokslutsdispositioner är åtgärder som företaget kan göra för att förändra det skattemässiga resultatet.

eliminering av koncernbidrag högerklickar du i kolumnen Övriga Elim/just och  Jag förstår Bokslutsdispositioner mer. Bokslutsdispositioner — Övriga bokslutsdispositioner Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver i en koncern I  Resultat efter finansiella poster X Etraordinära intäkter Etraordinära kostnader Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Övriga skatter Årets resultat X X  Skatteberäkningen utgår i grunden från resultatet före bokslutsdispositioner, vilket ej avdragsgill", 7662 "Sjuk- och hälsovård, ej avdragsgill" och 6992 "Övriga  och instruktioner -webbplats / Ska värdet på kontona anmälas med eller utan förtecken, med undantag av bokslutsdispositioner och finns det anvisningar? BOKSLUTSDISPOSITIONER OCH OBESKATTADE RESERVER Skatteeffekt av: Övriga ej avdragsgilla kostnader Övriga ej skattepliktiga intäkter Justering av  14, 8725, 5.6, Övriga anläggningstillgångar, 1290, 1292-1299 61, 8660, 6.18, Övriga bokslutsdispositioner t.ex. mottagna koncernbidrag, 882x, 885x, 8860,  1346 Långfristiga fordringar hos övriga företag som det finns 1573 Kundfordringar hos övriga företag som det finns ett 8899 Övriga bokslutsdispositioner.

Övriga finansiella kostnader 0 Jämförelsestörande finansiella poster 0 Resultat före bokslutsdispositioner 584 Bokslutsdispositioner 2019-12

204 522. Resultat efter finansiella poster. -936 714. 60 232. Bokslutsdispositioner. 4.

TeamEngine E-Signing TeamEngine Document E-Sign ID: E5066A4B-449F-4D14-ADB4-E6B5176A118B. Page 6 of 9. 7 (8) Byggnadsämnesförbundet Org nr 846000-0824. Övriga rörelseintäkter 3997 Sjuklöneersättning 30 740,00 Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 4 854 273,27 4 564 741,27 Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter 4011 Inköp mat -220 527,29 -248 811,71 Övriga externa kostnader 5010 Lokalhyra -2 795,00 5090 Övr kostnader hyrd lokal -1 000,00 … Bokslutsdispositioner är tillfälliga skattemässiga periodiseringar som minskar eller ökar det skattemässiga resultatet och inkomstskatten under det inkomstår då bokslutsdispositionerna görs. En bokslutsdisposition innebär att en redovisningsenhet gör avsättningar till eller återföringar från obeskattade reserver.