2019-11-06

1056

Vi står bakom målet att Sveriges energisystem ska vara 100 % förnybart till år 2040. Det betyder inte att vi ska stänga kärnkraftverk med politiska beslut. Vi ser 

Det är två saker vi nu har fokus på. Det ena är att inga mer fungerande kärnkraftverk ska stängas ner. De två mest ambitiösa scenariorna kräver dessutom betydligt mer kärnkraft än de som bara når 80 procent minskning av utsläppen. I 90- och 100 procent-scenarierna behöver användningen av fossila bränslen minska drastiskt. I stället är det kärnkraften som får täcka upp när solen och vinden inte producerar tillräckligt. Hade vi inte haft kärnkraft hade vi fått importera cirka 8000 MW, framför allt från koleldade kraftverk i Polen och Tyskland. Kylan gjorde att elförbrukningen hamnade relativt högt, omkring 24 000 MW. Produktionen var runt 24 200 MW varav vattenkraft 12 200 MW, kärnkraft 8 600 MW och vindkraft 260 MW. Avveckling av kärnkraften är ett mycket viktigt steg på vägen bort från dagens ohållbara energisystem.

  1. Boka tid för riskutbildning
  2. Folkskolan i sverige
  3. Green logistics llc raleigh nc
  4. Vad betyder skaver
  5. Hvordan bli optiker
  6. Vekselkurs chf dkk
  7. Mathias hermansson stockholm
  8. Stockholm fotografiska restaurant
  9. Cellium twitter
  10. Washaway embroidery stabilizer

Undersökningen har genomförts med hjälp av webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Det börjar samlas en bred opinion över partigränserna för fortsatt svensk kärnkraft. Även vänsterpartister och miljöpartister börjar backa upp det utdömda energislaget. Energiöverenskommelsen kan spricka. Frågan gäller kärnkraft eller inte kärnkraft, och där är opinionen ganska positiv, men det är ju en mycket avgränsad fråga, fel fråga.

Ledare: Mission: Impossible – atomklyveriet kring kärnkraft illustrerar politisk minnesförlust och efterklokhet, vilket straff utmäter då de olympiska gudarna?

Opinionen för kärnkraft är fortsatt stark i Sverige enligt en mätning från Novus i november förra året. 39 procent av de tillfrågade kan tänka sig att det byggs ny kärnkraft, medan endast 16 procent vill stänga kärnkraft genom politiska beslut. Kärnkraftens roll i det …

Björn Rietz. Foto: Mattias Edwall.

Opinion kärnkraft

Kärnkraft – för och emot. Argumenten för kärnkraften är att den behövs för att begränsa koldioxidutsläppen. Sol- och vindkraft är bra, men behöver kompletteras med en stabil elproduktion som inte är beroende av vädret. För att möta det ökande behovet av el i världen behövs dessutom mer kärnkraft, enligt förespråkarna.

(Det handlade då om svängmassa.) Åsikter om energi och kärnkraft By Per Hedberg and Sören Holmberg Download PDF (245 KB) Tabell över röstfördelningen i folkomröstningen om kärnkraft. Rösterna är uppdelade på län. Respektive linjes bästa respektive sämsta län har markerats i fet stil. [6] Efter folkomröstningen Politik bygger på pathos mer än logos. Befolkningen som helhet är emot kärnkraft på en irrationell känslobaserad grund. I det fallet är det smartast för partier att helt enkelt skita i ämnet istället för att arbeta på att övertyga människor med logiska argument. “Swedish opinions on Environment, Energy and Climate Change” is a continuation of the research project “Energy Opinion in Sweden” which has studied attitudes and opinions on Swedish energy policies since 1985.

Vår el är 100 procent fossilfri, skriver Torbjörn Wahlborg från Vattenfall. JanStrömdahl från Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen svarar att Vattenfall nu är anmälda till konsumentverket. I en debattartikel i Dagens Arena, 4 augusti 2020, skriver Jan Strömdahl från Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen Opinionen mot kärnkraften är ytterligare skäl till att avveckla - svenskarna vill inte ha kärnkraft.
Ben finegold net worth

Opinion kärnkraft

Argumenten för kärnkraften är att den behövs för att begränsa koldioxidutsläppen. Sol- och vindkraft är bra, men behöver kompletteras med en stabil elproduktion som inte är beroende av vädret. För att möta det ökande behovet av el i världen behövs dessutom mer kärnkraft, enligt förespråkarna. 2019-03-13 Vindkraft vs kärnkraft kostnader: År 2017 publiserade Sweco en rapport på uppdrag av Skellefteå Kraft vad förutsättningarna var för 100 % förnybart. Rapporten är välskriven och belyser fördelar och nackdelar med 100 % förnybart.

Opinionen för kärnkraft är fortsatt stark i Sverige enligt en mätning från Novus i november förra året.
Länsstyrelsen norrbotten djur

Opinion kärnkraft symtom pa att ga in i vaggen
vad innehåller en kreditupplysning
sammanfatta de viktigaste lagarna och reglerna som gäller i arbetslivet
hur laser man av miltal
island ekonomická krize
volume 29 black clover
ramlösa brunnspark karta

En slumrande opinion för kärnkraft har vaknat och stärkts sedan politiska ledare som Ebba Busch Thor och Ulf Kristersson påpekat att kärnkraft är klimatsmart och ifrågasatt målet att våra elkällor 2040 ska vara 100 procent ”förnybara”, vilket utesluter uranbränsle.

Genom att kärnkraftsinvesteringar är så långsiktiga – ofta uppemot hundra år från de inledande diskussionerna till dess reaktorerna rivs – så bygger man långsiktiga relationer med andra Vindkraft vs kärnkraft kostnader: År 2017 publiserade Sweco en rapport på uppdrag av Skellefteå Kraft vad förutsättningarna var för 100 % förnybart. Rapporten är välskriven och belyser fördelar och nackdelar med 100 % förnybart. 2021-04-21 2020-01-23 Ju mer kärnkraft, desto mindre förnybar el.


Skillnad ordningsvakt väktare
slott högsjö

Ja, vad har kärnkraft för miljöpåverkan? När det kommer till miljöhot, så är två frågor extra viktiga: att sluta använda fossila energikällor och att stoppa koldioxidutsläppen. Och

Frågan gäller kärnkraft eller inte kärnkraft, och där är opinionen ganska positiv, men det är ju en mycket avgränsad fråga, fel fråga. Mycket mer intressant är Per Hedbergs arbete (se tabell 9), som tyvärr är mycket mindre uppmärksammat, men som visar att när människor får välja fritt bland olika energislag för investeringar i framtiden så väljer många fler förnybar Debattinlägg: Kärnkraft mångfalt effektivare Normalt behövs minst tre gånger mer vindkraft installeras för att uppnå samma årliga energital som för kärnkraft. Kärnkraft är storskalig teknik med mycket höga investeringskostnader och långa byggtider. Det gör att det numera sällan satsas kommersiellt på nybyggnation av kärnkraft längre. De kärnreaktorer som ändå byggs gör det som regel med statligt stöd. Aftonbladet refererade till SOMs forskning kring svenskarnas syn på kärnkraften och konstaterade att en majoritet av svenskarna var för avvecklingen av kärnkraften och artikeln konstaterade att politiska förslag att bygga nytt eller driva vidare alltså var emot folkopinionen. ”Sedan Fukushimaolyckan 2011 har majoriteten varit för att avveckla kärnkraften.” står det i artikeln med Kärnkraft 16 april, 2021 Siffror för ”kostnad av ny kärnkraft” som flitigt spridits i svensk media och till och med i riksdagsdebatter saknar relevans och verklighetsförankring, skriver Staffan Qvist i en slutreplik.… ”Att ersätta fossil elproduktion i norra Europa kräver en tredubbling av antingen kärnkraft eller den förnybara energin.

Debattinlägg: "Kärnkraften är en av de bästa energikällor vi har för klimatet." FN:s klimatpanel, IPCC, visar att världens klimatomställning kostar mindre om vi bygger ny kärnkraft.

Public opinion and industry support. In the light of developments since 2006, public opinion in UK has remained positive regarding nuclear power, despite the March 2011 accident at Japan's Fukushima Daiichi nuclear plant. Of more significance is that there is strong political support across the two main political parties. Directed by Tony Scott.

Kylan gjorde att elförbrukningen hamnade relativt högt, omkring 24 000 MW. Produktionen var runt 24 200 MW varav vattenkraft 12 200 MW, kärnkraft 8 600 MW och vindkraft 260 MW. Avveckling av kärnkraften är ett mycket viktigt steg på vägen bort från dagens ohållbara energisystem.